welzijn-en-advies-bewegen4

Huisregelement

×

Huisregelement

U heeft slechts één lijf en daar moet u het uw hele leven mee doen. Dat realiseert u zich niet
iedere dag… totdat uw lichaam of delen daarvan het opgeven en u daar hinder van
ondervindt. Dat kan een heleboel redenen hebben. Samen met Angelo van Klink kunt u daar
achter komen, zodat hij u weer op weg kan helpen. Hij leert u om te gaan met uw fysieke
problemen, zodat u met de minst mogelijke beperking kunt bewegen, voelen en leven.

• De praktijk is op werkdagen geopend van 08:00 – 17:00 uur. In bijzondere gevallen
kunt u ook een afspraak maken buiten deze openingstijden. Bel om een afspraak te
maken 06 54273864 of mail naar info@angelovanklink.nl. Bij geen gehoor kunt u een
boodschap inspreken . U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

• Wijziging van afspraken kunt u telefonisch of (bij voorkeur) per app of mail regelen.

• Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te melden. De
behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u korter dan 24 uur van te
voren de afspraak afmeldt, dan wordt de gereserveerde behandeltijd deels bij u in
rekening gebracht.

• U dient bij het eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

• Neem bij iedere afspraak een handdoek mee. Zorg ervoor dat u fris gewassen op uw
afspraak verschijnt.

• Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden voor het aantal
behandelingen dat uw zorgverzekeraar maximaal vergoedt. U bent zelf
verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal behandelingen dat u (eventueel
eerder en/of bij anderen) heeft gehad.

• De declaratie van de door uw polisvoorwaarden vergoedde behandeling fysiotherapie
en/of manuele therapie gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Indien blijkt dat u
niet voor de gegeven zorg verzekerd bent of meer behandelingen heeft gehad dan
door uw verzekering wordt vergoed, dan krijgt u daarvan een factuur.

• Om de behandeling goed te kunnen uitvoeren, wordt er een registratie van medische
en administratieve gegevens bijgehouden. Angelo van Klink gaat zorgvuldig om met

• Angelo van Klink is geregistreerd in het BIG-register onder nummer 49034137004, is aangesloten bij de beroepsvereniging KNGF onder nummer 15014 en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze vereniging. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.

 

Deelname aan de on-line vragenlijst en AVG

Angelo van Klink is geïnteresseerd in uw ervaring. Uw mening en ervaring telt. Daarom heeft
hij onderzoeksbureau Qualizorg gevraagd om onderzoek te doen naar alle ervaringen en
deze te meten, met als doel u nog beter van dienst te kunnen zijn. Na of tijdens uw
behandeling ontvangt u een e-mail van Qualizorg (uit naam van de praktijk) met een link
naar het on-line onderzoek, de vragenlijst PREM Fysiotherapie. De vragenlijst neemt
ongeveer een kwartier in beslag. Uw e-mail adres wordt niet gedeeld met derden. Deelname
is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar
consequenties aan verbonden zijn.

Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese
Unie (EU). Angelo van Klink de Fysiotherapeut voldoet aan deze eisen.

Angelo van Klink streeft ernaar zo goed mogelijke zorg te verlenen. Laat u het gerust weten als er opmerkingen of vragen zijn.

Klik hier voor een afspraak/a>